ОГОЛОШЕННЯ

 • 46

Приютівська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування:

головний спеціаліст Відділу освіти, молоді та спорту Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області

 

Завдання, обов'язки та повноваження. У межах визначених посадовою інструкцією завдань забезпечує реалізацію визначених повноважень, бере участь у розробленні місцевих програм (за відповідними галузевими напрямами), здійснює контроль за їх виконанням, аналізує їх результативність та ефективність, за результатом якого готує відповідні пропозиції керівнику структурного підрозділу або керівнику вищого рівня. Здійснює координацію одного з напрямів діяльності підрозділу або напрямку діяльності місцевої ради. Здійснює методичне керівництво роботою спеціалістів нижчої категорії (кваліфікації). Здійснює безпосередньо, організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з реалізації визначених повноважень. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи відповідного 22 підрозділу (за визначеним напрямом), надає необхідну методичну допомогу працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва. Забезпечує виконання завдань з реалізації визначених повноважень, здійснює комплексів заходів, що стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. За дорученням керівника підрозділу або керівника вищого рівня бере участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. У межах повноважень забезпечує підготовку проектів рішень місцевої ради та розпоряджень сільського, селищного, міського голови. Розглядає листи та звернення юридичних та фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його повноважень. Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів. Проводить аналіз документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", (законодавство про освіту), інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; законодавство з питань соціального захисту, інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче рівня бакалавр, вільне володіння державною мовою.

Документи, що  подаються на конкурс:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнену особову картку (форма № П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
 • копію диплома (інших документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня);
 • копію паспорта громадянина України (або іншого документа, який посвідчує особу);
 • копію  ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
 • копію трудової книжки;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відповідно до вимог  ЗУ «Про запобігання корупції».

       Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення ( з 28.09.2021 року по 28.10.2021 року) за адресою: вул. Шкільна, 4, смт  Приютівка, Олександрійського р-н., Кіровоградської обл., тел. (067) 296 17 60.

За отриманням додаткової інформації та інформації щодо основних вимог до кандидатів, звертатись до начальника відділу управління персоналом Рябенької Ірини Григорівни.

Інші оголошення

Всі оголошення