Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Приютівської селищної ради на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України (ст. 119), законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з урахуванням: постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами і доповненнями);

Обласної Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2021 рік;

Стратегії розвитку Приютівської ОТГ на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням сесії Приютівської селищної ради від 25 червня 2019 року № 281;

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671;

Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», підготовленої та адаптованої для України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Об'єднаних Націй;

Зміни адміністративно-територіального устрою та процесу децентралізації, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 716-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Кіровоградської області»;

Пропозицій структурних підрозділів селищної ради та старостинських округів, підприємств, установ і організацій об'єднаної територіальної громади.

 

ІІ. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

 

Розвиток економіки громади у 2020 році відбувався в умовах здійснення   реформ у різних галузях економіки і сферах діяльності, зокрема реформи у бюджетній і податковій сферах, реформа децентралізації влади, реформи у сферах  адміністративних послуг,  системи державних закупівель,  у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та в інших сферах.

07 серпня 2017 року рішенням Приютівської селищної ради за № 227 «Про добровільне об'єднання територіальних громад» створено Приютівську об'єднану територіальну громаду.

Певний позитивний вплив на розвиток громади має впровадження податкової реформи, реформи міжбюджетних відносин і бюджетної децентралізації.

У 2020 році Приютівська ОТГ, як Україна, і весь світ, зіткнулася з новим викликом – пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), яка змусила значно скоригувати пріоритети державної і регіональної політики, аби не допустити поширення захворювання та врятувати життя людей. На виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року №534, та з метою подолання негативних наслідки пандемії COVID-19 з найменшими втратами громадою реалізуються: обласний план організації виконання завдань, визначених планом заходів з виконання Державної програми, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 липня 2020 року №477-р; План антикризових заходів щодо мінімізації впливу негативних наслідків пандемії коронавірусу COVID-19 на соціально-економічну ситуацію в Кіровоградській області, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 20 жовтня 2020 року № 686-р.

Незважаючи на запровадження карантинних заходів в громаді продовжується позитивна тенденція розвитку в окремих галузях економіки та сферах діяльності. Забезпечення зростання доходів населення є одним із основних заходів реалізації державної політики. Рівень та динаміка оплати праці людей безпосередньо впливають на рівень життя населення, саме тому одним із найважливіших завдань є зростання рівня заробітної плати.

Відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 716-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Кіровоградської області» відбулися зміни адміністративно-територіального устрою громади. А саме, її утворено в межах територіальних громад Приютівської селищної ради, Андріївської, Войнівської, Косівської, Костянтинівської, Лікарівської, Недогарської, Новоселівської, Протопопівської сільських рад з адміністративним центром в смт Приютівка. При цьому, зі складу громади виведені територіальні громади Головківської та Ізмайлівської сільських рад та включено їх до Олександрійської міської об’єднаної територіальної громади.

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є забезпечення подальшого розвитку соціальної сфери, підвищення якості матеріального та культурного рівня життя населення громади на основі ефективного використання природно-ресурсного, фінансового та трудового потенціалу, створення умов для розвитку економіки та інвестиційної привабливості території.

Мета програми буде досягнута за рахунок реалізації 3 стратегічних цілей:

1. Підвищення фінансової та економічної спроможності громади;

2. Вдосконалення механізмів управління громадою;

3. Створення умов для комфортного життя в громаді та розвитку людського ресурсу;

та Плану антикризових заходів щодо мінімізації впливу негативних наслідків карантину на соціально-економічну ситуацію в Кіровоградській області.

 

Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ

 

В рамках реалізації стратегічної цілі «Підвищення фінансової та економічної спроможності громади» будуть виконуватися завдання щодо:

-              створення умов для залучення інвестицій;

-              створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу.

 

1. Розвиток аграрного сектору

 

1.1. Основні завдання та заходи:

пошук нових потенційних ринків збуту для продукції агропромислового комплексу та збільшення обсягів  експортних надходжень;

впровадження інвестиційних проектів у галузі рослинництва, тваринництва, інфраструктури із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції з метою підвищення її конкурентоспроможності;

вжиття заходів з недопущення виникнення і масового поширення інфекційних хвороб тварин, у тому числі особливо небезпечних для тварин і людей, що може спричинити значні негативні наслідки та збитки для економіки громади;

створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання;

забезпечення участі підприємств агропромислового комплексу у виставково-ярмаркових заходах різних рівнів;

сприяння створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сімейних молочних ферм;

поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сіл громади та підвищення рівня інженерного облаштування житла, зокрема шляхом пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників.

  

1.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:         збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського господарства;

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва;

розширення асортименту сільськогосподарського виробництва;

створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сімейних молочних ферм у сільській місцевості;

підвищення доходів сільських товаровиробників;

створення нових робочих місць в аграрному секторі;

зростання кількості самозайнятого населення у сільській місцевості;

доступ сільгоспвиробників, особливо дрібних фермерських господарств, до фінансових ресурсів на вигідних для них умовах;         2) ключові індикатори:

збільшення індексу виробництва валової продукції сільського господарства;

кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 1од.;

кількість сімейних молочних ферм – 1од.

 

2.            Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин

 

2.1. Основні завдання та заходи:

проведення робіт із укладання та переукладання договорів оренди земель сільськогосподарського призначення з метою встановлення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства;

проведення аукціонів з продажу права оренди та права власності на землю;

поліпшення стану земель шляхом проведення робіт відповідно до робочих проектів рекультивації порушених земель, створення захисних лісонасаджень, проведення культуро-технічних робіт, будівництва протиерозійних валів-доріг;

проведення заходів, спрямованих на охорону земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів за рахунок коштів, які надходять до спеціального фонду місцевого бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного законодавства.

 

2.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

проведення інвентаризації та коригування грошової оцінки земель

всіх населених пунктів ОТГ;

встановлення меж всіх населених пунктів;

розробка генпланів територій;

забезпечення сталих надходжень від плати за землю;

збільшення надходжень від оренди земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності;

отримання субвенцій на реалізацію програми розвитку земельних відносин;

2) ключові індикатори:

збільшення надходжень від оренди земель на 20 %;

встановлення меж - 50% всіх населених пунктів;

розробка генпланів – 70% території;

проведення грошової оцінки земель.

 

3.            Стале функціонування промисловості

 

3.1. Основні завдання та заходи:

сприяння вирішенню проблемних питань у функціонуванні підприємств промисловості, що розміщені на території громади;

координація роботи товаровиробників щодо впровадження систем безпечності харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, у підприємствах харчової промисловості;

популяризація продукції місцевих товаровиробників шляхом організації виставково-презентаційних заходів і ярмарків, сприяння участі підприємств промисловості у таких заходах;

вжиття заходів щодо створення належних умов для нарощування підприємствами громади обсягів виробництва промислової продукції, підвищення її конкурентоспроможності і реалізації на ринках району, області,  України та за її межами.

 

3.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

нарощування обсягів промислового виробництва підприємствами громади;

модернізація виробничих потужностей промислових підприємств;

створення нових потенційно прибуткових, наукомістких та високотехнологічних промислових виробництв;

підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту виробленої продукції та наданих послуг;

реструктуризація промислового комплексу у напрямі збільшення частки високотехнологічних виробництв за рахунок впровадження науковотехнічних інновацій, енерго- та ресурсозберігаючих і наукоємних технологій;

2) ключові індикатори:

 зростання обсягів промислового виробництва на 2,5% порівняно із 2020 роком;

організація ярмарків – 1.

 

4.  Інвестиційна діяльність

 

4.1.        Основні завдання та заходи:

досягнення сприятливих умов для інвестиційної діяльності, формування інвестиційних пропозицій та реалізації стратегічних проектів розвитку територій;

підготовка та реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету інвестиційного спрямування та забезпечення їх співфінансування з місцевого бюджету;

поширення інформації про інвестиційний потенціал громади, ділові та інвестиційні пропозиції суб'єктів господарювання;

впровадження проектів міжнародної технічної допомоги та програм, які фінансуються за кредити і гранти міжнародних фінансових організацій;

забезпечення ефективної промоції громади, її представлення, як надійного та ефективного партнера;

розробка та виготовлення інформаційно-презентаційної та брендової сувенірної продукції з логотипом Приютівської ОТГ;

обмін досвідом з іншими регіонами України з питань ефективних методів залучення іноземних інвестицій;

підготовка переліку потенційних об'єктів інвестування, які можуть бути запропоновані на розгляд інвесторам;

формування та оновлення інформації для потенційних інвесторів, а саме, земельних ділянок типу "Greenfield" і "Brownfield" та іншої промислової нерухомості;

інформування суб'єктів господарювання, що знаходяться на території громади, щодо можливої участі в обласних, регіональних, національних, міжнародних виставково-ярмаркових заходах;

виготовлення інвестиційного паспорту громади, інвестиційних пропозицій та переклад на іноземні мови.

 

4.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

підвищення інвестиційної привабливості громади;

залучення інвестиційних ресурсів з різних джерел фінансування та підвищення ефективності їх використання;

збільшення обсягу залучених інвестицій у реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію застарілих виробництв;

відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання.

 

5. Посилення фінансової основи місцевого бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів

 

5.1. Основні завдання та заходи:

 1) зміцнення фінансової спроможності місцевого бюджету:

підвищення податкоспроможності території за рахунок створення нових потужностей, розвитку сфери послуг, залучення інвестицій, використання передбачених чинним законодавством можливостей збільшення доходів місцевого бюджету, зокрема встановлення ставок місцевих податків і зборів з урахуванням необхідності наповнення бюджетів та спроможності платників цих податків;

підвищення результативності та ефективності податкового адміністрування, розвиток партнерських відносин фіскальних органів з громадянами і бізнесом, надання їм високоякісних послуг, впровадження нових та вдосконалення наявних сучасних технологій податкового адміністрування;

підвищення рівня платіжної дисципліни та недопущення зростання податкової заборгованості із платежів до місцевих бюджетів за рахунок покращення співпраці органів Державної фіскальної служби області та органів місцевого самоврядування, посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів і інших платежів тощо;

збільшення в межах чинного законодавства власних надходжень бюджетних установ та спрямування цих коштів на заходи, здійснення яких необхідне для виконання основних функцій цих установ;

2) удосконалення підходів до формування та виконання місцевого бюджету:

застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів;

дотримання принципу рівних гендерних прав і можливостей під час формування бюджетних показників;

питань формування та виконання місцевих бюджетів;

залучення коштів міжнародної допомоги поряд з використанням бюджетних коштів;

3) підвищення ефективності використання бюджетних коштів:

забезпечення економного, раціонального та результативного витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавчо-нормативних актів щодо витрачання бюджетних коштів;

забезпечення спрямування видатків місцевих бюджетів на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою заощадливого витрачання енергетичних ресурсів  в бюджетній сфері;

зосередження фінансових ресурсів на реалізацію вагомих інвестиційних проектів та цільових програм, спрямованих на поліпшення інфраструктури територіальної громади та якості життя населення;

забезпечення підвищення якості та ефективності видатків місцевого бюджету та діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, інших галузей бюджетної сфери;

підвищення рівня доступності інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення їх результативних показників.

 

5.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

фінансова підтримка державних та комунальних підприємств, установ, організацій, що розташовані чи здійснюють діяльність на території Приютівської ОТГ та/або обслуговують Приютівську селищну раду;

виконання затверджених показників по доходах (без трансфертів) і видатках місцевого бюджету;

2) ключові індикатори:

темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до попереднього року – 105%;

доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення за рік – 6,0 тис.грн.

 

Стратегічна ціль 2. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДОЮ

 

В рамках реалізації стратегічної цілі «Вдосконалення механізмів управління громадою» будуть виконуватися завдання щодо:

Підвищення рівня підготовки управлінських кадрів громади;

Впровадження сучасних автоматизованих систем управління;

Налагодження співпраці з сусідніми громадами в сфері реалізації спільних проєктів;

Розвиток комунального господарства в громаді.

 

6.            Розвиток інформатизації, зв′язку та системи електронних послуг

 

6.1. Основні завдання та заходи:

подальший розвиток системи електронного врядування у діяльності органів влади, галузях економіки та соціальній сфері;

вжиття організаційних заходів щодо забезпечення в громаді надання адміністративних послуг в електронній формі та інтеграції їх до Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

проведення робіт з забезпечення широкого доступу до мережі Інтернет, універсальних послуг поштового зв’язку, поліпшення якості їх надання та розширення спектру нових послуг.

 

6.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

впровадження системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування;

встановлення сучасних систем голосування для органу місцевого самоврядування;

забезпечення населення якісними телекомунікаційними послугами;

збільшення частки домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома;

2) ключові індикатори:

збільшення частки домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома не нижче середнього рівня в Україні;

встановлення системи голосування для депутатів селищної ради – 1.

 

7.            Управління комунальною власністю

 

7.1. Основні завдання та заходи:

вжиття заходів щодо передачі об'єктів соціально-побутового і соціально-культурного призначення, інженерної інфраструктури та захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств під час приватизації, але залишилися у них на балансі, до комунальної власності територіальної громади;

підвищення ефективності використання комунальних об'єктів та майна, що знаходяться на території громади;

створення та наповнення бази основних фондів об'єктів комунальної власності територіальної громади;

надання в оренду майна територіальної громади, що не використовується за призначенням.

 

7.2.        Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

збереження об'єктів комунальної власності, які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств під час приватизації, але залишилися у них на балансі (житлового фонду, соціально-побутового і культурного призначення та інженерної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту);

підвищення стану готовності територій, на яких розташовані державні захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), до надзвичайних ситуацій;

фінансова стабільність комунальних підприємств територіальної громади;

збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок відрахувань частини чистого прибутку, отриманого підприємствами територіальної громади у результаті господарської діяльності;

2) ключові індикатори:

створено базу основних фондів об'єктів комунальної власності;

збільшено кількість наданого комунального майна, що не використовується за призначенням в оренду.

 

8. Міжнародне та міжмуніципальне співробітництво

 

8.1. Основні завдання та заходи:

забезпечення реалізації в громаді державної політики у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності;

налагодження співробітництва з іншими громадами та іноземними регіонами-партнерами;

створення сприятливих умов для розвитку міжрегіонального співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності;

сприяння підприємствам різних форм власності у розширенні ринків збуту товарів і послуг, у тому числі інформаційна підтримка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності громади;

проведення в громаді заходів до Дня Європи.

 

8.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

нарощення експортного потенціалу та зміцнення позицій товаровиробників на зовнішніх ринках;

зміцнення позитивного інвестиційного іміджу громади;

розширення напрямів співпраці з адміністративно-територіальними одиницями в Україні та  іноземних держав відповідно до інтересів громади;

2) ключові індикатори:

укладено меморандумів про співпрацю – 2.

 

9.            Цивільний захист населення, підготовка території області до оборони

 

9.1. Основні завдання та заходи:

забезпечення належного матеріально-технічного оснащення обладнанням, іншими товаро-матеріальними цінностями, предметами захисту, устаткуванням запасних пунктів управління селищної ради з метою їх ефективного використання за призначенням в умовах особливого періоду, правового режиму воєнного або надзвичайного стану;

сприяння вирішенню питань, пов'язаних із задоволенням соціально-побутових потреб військовослужбовців військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами та матеріально-технічними засобами, в яких розміщуються військові частини, тощо;

створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення;

здійснення комплексу профілактичних заходів моніторингу, проведення навчань з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах громади та формування матеріальних запасів для проведення таких заходів;

поповнення резерву пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

обслуговування (заміна) первинних засобів пожежогасіння;

забезпечення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту протягом 2021 року;

поліпшення стану пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та території ОТГ;

забезпечення готовності до виконання завдань за призначенням місцевого пожежно-рятувального підрозділу;

виконання капітальних протипожежних заходів в об’єктах соціальної сфери громади (освіти, культури, охорони здоров’я), у тому числі обладнання системами протипожежного захисту, монтаж пристроїв блискавкозахисту та вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій;

визначення облаштування місць відпочинку населення біля водойм та приведення їх у безпечний стан відповідно до вимог законодавства;

створення, використання, утримання та реконструкція фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших

маломобільних груп населення.

 

9.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих заходів:

1) очікувані результати:

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій за умови мирного часту та в особливий період;

забезпечення належного стану пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та території ОТГ;

забезпечення готовності до використання автоматизованої системи централізованого оповіщення;

зменшення часу прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику (пожежі, надзвичайної події тощо) на території сільської місцевості до 20 хвилин;

2) ключові індикатори:

кількість функціонуючих місцевих пожежно-рятувальних підрозділів - 1 одиниця;

об'єктів обладнаних системами протипожежного захисту, пристроями блискавкозахисту та оброблених вогнезахисними матеріалами дерев'яних конструкцій – 100 %.

 

Стратегічна ціль 3. «СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ЖИТТЯ В ГРОМАДІ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ»

 

В рамках реалізації стратегічної цілі 3. «Створення умов для комфортного життя в громаді та розвитку людського ресурсу» будуть виконуватися завдання щодо:

Впровадження заходів з енергоефективності в громаді;

Підвищення рівня безпеки в громаді;

Підвищення якості надання соціальних та освітніх послуг на території громади;

Організація дозвілля в громаді;

Розвиток людського потенціалу.

 

10 .Транспорт та розвиток автомобільних доріг

 

10.1. Основні завдання:

 проведення капітального та поточного ремонту доріг комунальної власності та об’єктів дорожньої інфраструктури Приютівської селищної ради (приведення до належного стану павільйонів автобусних зупинок);

 забезпечення належного автобусного сполучення з усіма населеними пунктами об’єднаної громади;

 сприяння у забезпечені доступності транспортних послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

10.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих заходів:

1) очікувані результати:

покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності;

підвищення якості і комфортності автомобільних перевезень пасажирів територією громади;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

2) ключові індикатори:

кількість відремонтованих кілометрів автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності – 20 км.

 

11.          Енергоефективність та енергозбереження

 

11.1. Основні завдання:

відновлення та модернізація зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

проведення комплексних енергоаудитів в об’єктах бюджетної сфери;

підвищення культури енергоспоживання серед населення;

проведення заходів енергоефективності та енергозбереження в закладах комунальної власності;

сприяння у реалізації проектів щодо виробництва енергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, впровадження енергоефективних технологій і обладнання.

11.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих заходів:

1) очікувані результати:

облаштування зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

проведення заходів енергоефективності та енергозбереження в закладах комунальної власності;

 2) ключові індикатори:

економія енергоресурсів – 5%;

введено в експлуатацію мереж вуличного освітлення – 30% від потреби.

12.          Будівництво, житлово-комунальне-господарство

 

12.1. Основні завдання:

проведення першочергових заходів по реконструкції системи водопостачання та водовідведення в Приютівській селищній раді;

забезпечення населених пунктів містобудівною документацією (генеральними планами, планами зонування, детальними планами територій населених пунктів, встановлення меж населених пунктів);

будівництво та модернізація інженерно-транспортної, виробничої та соціальної інфраструктури територій.

1. Основні завдання та заходи розвитку галузі:

поліпшення стану вулично-дорожньої мережі, підвищення рівня благоустрою населених пунктів ОТГ;

проведення роботи з реконструкції і модернізації систем централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах ОТГ;

приведення тарифів на виробництво житлово-комунальних послуг до рівня економічно-обґрунтованих витрат;

продовження практики щодо співфінансування впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері за рахунок коштів державного, обласного та інших місцевих бюджетів;

створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

впровадження в населених пунктах роздільного збирання побутових відходів, забезпечення

утилізації відходів, облаштування сміттєпереробних ліній або станцій;

облаштування полігонів ТПВ, які відповідають встановленим стандартам.

забезпечення населених пунктів громади послугою збирання твердих побутових відходів.

 

12.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечення у повному обсязі розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги;

забезпечення споживачів громади питною водою нормативної якості, зменшення її витрат;

зменшення частки зношених і аварійних інженерних мереж;

забезпечення належного утримання спільного майна багатоквартирних будинків;

поліпшення благоустрою населених пунктів;

покращення технічного стану вулично-дорожньої мережі населених пунктів ОТГ;

збільшення обсягу інвестицій в розвиток місцевої дорожньо-транспортної інфраструктури;

2) ключові індикатори:

протяжність нових та реконструйованих мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах – 4,1 км;

кількість створених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 2 од.

 

13.          Доходи та соціальний захист населення

 

13.1.      Основні завдання:

посилення співпраці з роботодавцями, з метою поліпшення ситуації на ринку праці в межах об’єднаної громади;

 забезпечення контролю за дотриманням роботодавцями законодавства у сфері оплати праці та недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин;

 збільшення обсягів працевлаштування незайнятого населення на вільні та новостворені робочі місця;

забезпечення своєчасності надання та виплати різних видів державної  допомоги (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та  дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям) та компенсацій, житлових субсидій, відповідно до чинного законодавства;

забезпечення дітей пільгових категорій населення санаторно-курортним лікуванням;

забезпечення державних гарантій для осіб, постраждалих внаслідок  Чорнобильської катастрофи, військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування,  вирішення соціально-побутових проблем тощо;

підготовка та проведення заходів, пов'язаних із відзначенням державних свят, пам'ятних  та знаменних дат.

 

13.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих заходів:

1) очікувані результати:

 охоплення соціальним обслуговуванням осіб, які потребують різних видів соціальних послуг;

виплати матеріальної допомоги відповідно до положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо;

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, послуги зв’язку та інші пільги, визначені чинним законодавством;

2) ключові індикатори:

рівень охоплення соціальним обслуговуванням громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах – 99%.

 

14.          Підтримка учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб

 

14.1. Основні завдання:

 вжиття заходів щодо виконання законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

 забезпечення надання на належному рівні медичної допомоги учасникам АТО/ООС і членам їх сімей в закладах охорони здоров’я;

реалізація заходів місцевої програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС та вшанування пам’яті загиблих;

 влаштування дітей, батьки (один із батьків) яких загинули під час проведення антитерористичної операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення антитерористичної операції, шляхом встановлення опіки та піклування над такими дітьми, їх усиновлення, передачі до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

 

14.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих заходів:

1) очікувані результати:

підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально-психологічного клімату в родинах сімей члени яких беруть участь в АТО/ООС, сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО/ООС;

 задоволення потреб учасників АТО та членів їх сімей, тимчасово-переміщених осіб, з тимчасово окупованої території та територій, де проводиться АТО;

виплачено грошову допомогу, відповідно до кошторисних призначень місцевої програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС та вшанування пам’яті загиблих;

2) ключові індикатори:

надано матеріальну допомогу учасникам АТО/ООС – 50 осіб.

 

15.          Поліпшення доступності медичних послуг

 

15.1. Основні завдання:

розвиток первинної ланки охорони здоров’я та її взаємодії із закладами вторинного рівня;

проведення автономізації медичних закладів первинної ланки з використанням нових принципів та методів фінансування, які будуть базуватися на оплаті конкретних результатів діяльності кожного конкретного медичного закладу;

поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я ОТГ;

забезпечення комплектування лікарськими кадрами та молодшими спеціалістами з медичною освітою закладів охорони здоров’я сільської мережі, реалізація заходів щодо залучення та закріплення молодих спеціалістів для роботи в медичних закладах громади шляхом створення належних умов для їх праці та проживання.

 

15.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих заходів.

1) очікувані результати:

 зменшення рівня захворюваності та смертності населення;

 поліпшення стану здоров’я матерів та дітей, зниження захворюваності та запобігання материнській і дитячій смертності в громаді;

 забезпеченість населення кваліфікованим сімейним лікарем та іншим медичним персоналом на рівні, необхідному для надання якісних медичних послуг;

 доступність ліків;

поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

 

16.          Освіта

 

16.1. Основні завдання:

забезпечення надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за проектом «Нова українська школа» шляхом:

професійної підготовки педагогічних працівників початкової школи до впровадження нового Державного стандарту початкової освіти;

забезпечення шкіл сучасним навчальним обладнанням;

створення умов для виховання та навчання дітей з порушеннями розвитку у закладах дошкільної та загальної середньої освіти;

розширення мережі інклюзивних класів, груп;

підтримка обдарованих дітей та молоді;

розвиток сучасних напрямків позашкільної освіти з урахуванням бажань дітей та створення для цього відповідної матеріально-технічної бази;

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальних середніх, дошкільних  закладів пільгових категорій, у тому числі – дітей учасників АТО;

оптимізація існуючої мережі закладів шкільної освіти;

збільшення охоплення дітей позашкільною освітою;

створення умов для організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами;

поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти та створення у закладах загальної середньої освіти сучасного освітнього простору;

проведення термомодернізації та ремонтних робіт будівель і споруд закладів освіти ОТГ;

виконання протипожежних заходів у закладах освіти;

присудження учням навчальних закладів, які мають високий рівень досягнень (наукові та освітні, творчі, спортивні) стипендії Приютівської селищної ради.

 

16.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

забезпечено доступність до якісної дошкільної освіти;

створено рівні умови для доступності учнівської молоді до якісної загальної середньої освіти;

підвищено якість навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень педагогічної науки;

поліпшено матеріально-технічну базу закладів дошкільної освіти;

створено рівні умови для доступності учнів з особливими освітніми потребами до якісної освіти;

2) ключові індикатори:

рівень охоплення закладами дошкільної освіти дітей віком 3-5 років – 96 % до загальної кількості дітей такого віку;

рівень забезпечення ЗОШ підключенням до швидкісного Інтернету - 100%;

кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням - 85% до загальної кількості дітей, які того потребують.

 

17.          Культурний простір громади

 

17.1. Основні завдання:

реорганізація та розвиток існуючої мережі закладів культури громади;

проведення поточних та капітальних ремонтів клубів, будинків культури та бібліотек Приютівської селищної ради їх матеріально-технічне оснащення;

поліпшення умов творчої діяльності працівників культури, підвищення рівня їх кваліфікації;

підтримка та розвиток аматорського мистецтва;

поліпшення охорони об’єктів культурної спадщини;

розширення мережі гуртків художньої самодіяльності;

упорядкування зон відпочинку та дозвілля;

розвиток місцевих народних промислів;

участь у фестивалях, виставках, ярмарках;

організація та проведення масштабних культурно-розважальних заходів на території громади;

проведення просвітницької роботи щодо розвитку зеленого туризму.

 

17.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань.

1)            очікувані результати:

розвиток та підвищення ефективності функціонування мережі закладів культури ОТГ;

підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури ОТГ;

покращення якості надання послуг культури населенню громади;

створення умов для творчого розвитку особистості;

задоволення культурно-дозвіллєвих, мистецьких, інформаційних та освітніх потреб населення;

підтримка та розвиток зеленого туризму в громаді;

2) ключові індикатори:

створено бібліотечну мережу  в громаді – 1;

упорядковано зон відпочинку та дозвілля – 10.

 

18.          Фізична культура і спорт

 

18.1. Основні завдання:

утвердження патріотизму, духовності, та формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового способу життя, фізична підготовка молоді;

проведення заходів з фізичної культури та спорту на територіях громади;

створення умов розвитку фізичної культури у сфері освіти;

фізкультурна діяльність за місцем проживання, роботи та відпочинку громадян;

встановлення вуличних тренажерів та облаштування спортивних майданчиків в населених пунктах громади.

 

18.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

задоволення індивідуальних та суспільних потреб громадян у спортивній та фізкультурній підготовці;

збільшення кількості спортивних майданчиків на території громади;

2) ключові індикатори:

охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи складатиме 15% від загальної кількості населення Приютівської селищної ради;

облаштовано спортивних майданчиків – 3.

Охоплення населення всіма видами ф- роботи складаьтиме13,2%

19. Екологічна ситуація, раціональне використання природних ресурсів, збереження та розвиток лісових ресурсів

 

19.1. Пріоритетні напрямки розвитку:

раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних територій;

зменшення негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля;

створення захисних лісових насаджень на малородючих землях на території ОТГ;

покращення стану поверхневих вод шляхом проведення модернізації та будівництва нових каналізаційних очисних споруд на підприємствах житлово-комунального господарства;

залучення громадськості до природоохоронної діяльності.

 

19.2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:

1) очікувані результати:

приведення в належний санітарний стан населених пунктів громади та їх озеленення;

паспортизації місць видалення твердих побутових відходів;

2) ключові індикатори:

створення 30 га лісових насаджень на малородючих землях;

проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд в смт Приютівка.

 

ІV. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ ПРОГРАМИ

 

1.            Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець (смт Приютівка -                  с. Войнівка) Олександрійського району Кіровоградської області.

2.            Приведення до відповідності технічним вимогам мереж вуличного освітлення в межах Приютівської ОТГ.

3.            Ремонт та покращення якості дорожнього покриття доріг місцевого значення.

 

V. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ

 

Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено шляхом:

1. укладання та реалізації угод про співпрацю, меморандумів порозуміння із центральними органами виконавчої влади, іншими регіонами України, регіонами іноземних держав, державними підприємствами, інвесторами, громадськими організаціями, організаціями роботодавців тощо;

2. залучення міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фінансових організацій, як додаткових фінансових ресурсів в економіку і соціальну сферу об'єднаної територіальної громади;

3. впровадження інвестиційних проектів (програм), реалізація яких буде здійснюватися у 2021 році із залученням коштів обласного та державного бюджетів інвестиційного спрямування;

4. забезпечення належної роботи, інформаційного наповнення та розширення функціональних можливостей інвестиційного веб-сайту «Центрально-Український інвестиційний портал»;

5. залучення громадськості, підприємств, установ і закладів до участі у заходах щодо соціально-економічного розвитку громади різних рівнів;

6. об'єднання зусиль органу місцевого самоврядування, представників бізнесу, громадських організацій на вирішенні завдань, проектів і показників Програми;

7. реалізації проєктів регіонального розвитку, включених до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, проведення моніторингу стану та ефективності їх виконання.

Коригування Програми може здійснюватися у міру вирішення поставлених завдань або зміни умов її реалізації, а також нових завдань щодо регіонального розвитку, які будуть визначені законодавчими і нормативно-правовими актами України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь