У Приютівській ОТГ реалізовуватиметься Програма розвитку малого та середнього підприємництва

 • 1188

Фото без описуСьогодні, 24 червня, депутати селищної ради заслухавши інформацію секретаря селищної ради Вікторії Лисенко затвердили Програму розвитку малого та середнього підприємництва на 2020 рік. Метою Програми є сприяння розвитку підприємництва на території Приютівської об’єднаної територіальної громади, створення сприятливих умов для ведення і зростання малого та середнього підприємництва, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення.

Реалізація Програми здійснюватиметься за такими основними напрямами:

 • створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва;
 • фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва;
 • ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва;
 • сприяння створенню та підтримка існуючої інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва.

Досягнення мети Програми здійснюватиметься шляхом реалізації наступних завдань:

 1. Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності.
 2. Забезпечення прозорості, передбачуваності, ефективності державної регуляторної політики.
 3. Вдосконалення процесу надання адміністративно-дозвільних процедур, спрямованого на максимальне зменшення фінансових і часових витрат підприємців.
 4. Забезпечення дотримання правових та організаційних засад отримання суб'єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг.
 5. Забезпечення постійного двостороннього діалогу і співпраці селищної ради та суб’єктів підприємництва.
 6. Стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва.
 7. Залучення до підприємницької діяльності жителів сільської місцевості, молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та людей з обмеженими можливостями.
 8. Сприяння залученню коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва.
 9. Підвищення рівня інформаційної обізнаності суб'єктів підприємництва та ефективне залучення додаткових інформаційно-консультативних та навчально-методичних ресурсів.
 10. Залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції, підтримка власного товаровиробника.
 11. Популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців.

Виконання, визначених Програмою напрямів і завдань здійснюватиметься шляхом послідовної реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва на території громади. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Очікується, що реалізація запланованих заходів Програми сприятиме створенню нових робочих місць, сприятливих умов для започаткування нових та розвитку існуючих малих та середніх підприємств, збільшенню надходжень до бюджету та легалізації зайнятості населення.