ЗВІТ

Про базове відстеження результативності регуляторного акту – рішення

«Про встановлення місцевих податків на території Приютівської селищної ради» Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області

 

         1. Регуляторний акт: рішення Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області «Про встановлення місцевих податків на території Приютівської селищної ради».

         2. Виконавець заходів: виконком Приютівської селищної ради.

         3. Цілі прийняття акта:  Реалізація вимог Податкового Кодексу України та удосконалення системи відносин між органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання та збільшення надходжень до селищного   бюджету.

         4. Строк виконання заходів з відстеження:  базове відстеження здійснюється відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» З 02 грудня 2021 року по 21 грудня 2021 року.

         5. Тип відстеження: базове.

         6. Методи одержання результатів відстеження: відповідно до Податкового Кодексу та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - статистичний метод.

         7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність цього регуляторного акту, а також способи одержання даних: результати, на основі яких здійснені заходи відстеження результативності цього регуляторного акту отримані на підставі узагальнених даних щодо надходжень від сплати податків.

Ураховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності зазначеного регуляторного акта визначені такі показники результативності:

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір кошів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

виконання планових надходжень до бюджету громади.

         8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Назва показника

2020 рік факт

2021 рік очікуване

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку

718,662 тис.грн.

713,720 тис.грн.

Плата за землю

7 207 тис.грн.

6 396 тис.грн.

Єдиний податок

650 тис.грн.

866 тис.грн.

Загальна сума

8 575,662тис.грн.

7 975,72 тис.грн.

Кількість суб’єктів господарювання

222

143

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акту

Інформація щодо місцевих податків та зборів на території Приютівської селищної ради оприлюднена на офіційному сайті Приютівської селищної ради за адресою: https://pryiutivka-community.gov.ua/regulyatorna-politika-17-07-10-09-12-2019/

Інформація щодо місцевих податків та зборів на території Приютівської селищної ради оприлюднена на офіційному сайті Приютівської селищної ради за адресою: https://pryiutivka-community.gov.ua/regulyatorna-politika-17-07-10-09-12-2019/

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення мети будуть визначені при повторному відстеженні.