Інформація про виконання державної регуляторної політики виконавчим апаратом Приютівської селищної ради восьмого скликання у 2022 році

Діяльність виконавчих органів селищної ради щодо реалізації засад державної регуляторної політики, протягом року була зосереджена на поглибленні діалогу з бізнесом у вирішенні питань створення стабільного підґрунтя розвитку економічного потенціалу громади та сприятливих умов для розвитку підприємництва.

Регуляторна діяльність у 2022 році здійснювалася відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308”, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, здійснюють правове регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

В цілому регуляторна діяльність була спрямована на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, перегляд і приведення у відповідність до вимог законодавства чинних нормативно-правових актів, забезпечення відкритості та прозорості під час розробки проектів регуляторних актів, у тому числі підготовки своєчасного й обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

З метою виконання регуляторної діяльності Приютівською селищною радою запроваджено наступну організаційну систему:

- забезпечення реалізації повноважень селищної ради у здійсненні державної регуляторної політики діяльністю постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва;

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік. План селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік сформований,  затверджений та оприлюднений на офіційній веб-сторінці селищної ради в мережі Інтернет протягом 10 днів після його затвердження;

         - у 2022 році регуляторні акти не  приймались, але відповідно до рішення сесії від 15 липня 2022 року № 707, з метою приведення рішення сесії Приютівської селищної ради № 296  від 09 липня 2021 року «Про встановлення місцевих податків на території Приютівської селищної ради» до вимог законодавства, а саме до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, було внесено зміни до вищезазначеного рішення, а саме:  додаток 2.1 «Ставки земельного податку» викладено в новій редакції;

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики (шляхом публікації відповідної інформації на офіційній веб-сторінці селищної ради в мережі Інтернет);

 - забезпечення широкого доступу до регуляторних актів (створено та наповнено розділ «Регуляторна політика» на офіційній веб-сторінці селищної ради в мережі Інтернет);

- здійснення відстежень результативності дій прийнятих регуляторних актів. Протягом 2022 року проведено базове відстеження 1 регуляторного акту. Під час проведення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів було встановлено, що реалізація регуляторного акту забезпечила певне досягнення цілей, визначених при ухваленні. Усі звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів оприлюднені на веб-сторінці селищної ради в мережі Інтернет.

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що виконавчі органи Приютівської селищної ради забезпечують дотримання основних вимог та принципів Закону – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки. У 2023 році передбачається продовжити роботу, спрямовану на підвищення ефективності державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, та забезпечити: недопущення ухвалення економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів; підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження регуляторних актів; інформаційну відкритість та залучення громадськості до проведення регуляторних процедур як під час обговорення проектів регуляторних актів, так і для проведення незалежної експертизи на етапі відстеження результативності їх дій.

 

Селищний голова                                    Андрій КОЛОМІЙЦЕВ