Створення комісії (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності підприємства, установи, організації.

  • 2059

Питання створення комісії по соціальному страхуванню врегульовано ч.3 ст. 30 Закону України від 23 вересня 1999 року №1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якою передбачено, що рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі або організації.

Порядок створення та функціонування комісії або уповноваженого по соціальному страхуванню детально викладено в Положенні про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року №13 (далі Положення).

Згідно даного Положення, така комісія утворюється на кожному підприємстві, що використовує найману працю незалежно від форми власності, і приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

•  допомоги по тимчасовій непрацездатності;

•  допомоги по вагітності та пологах;

•  допомоги на поховання.

Варто звернути увагу на те, що якщо на підприємстві не більше 15 (включно) застрахованих осіб працюючих за наймом, то комісію можна не створювати, згідно пунктом 1.4 розділу І Положення. У цьому випадку на загальних зборах працівників вибирають уповноваженого із соціального страхування, який разом із призначеним представником підприємства забезпечує здійснення своїх повноважень.

До складу комісії повинні входити:

•  з боку підприємства - представники адміністрації підприємства;

• з боку застрахованих осіб - представники працівників в особі профспілкової організації підприємства а за її відсутності - іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси працівників.

 Найпоширенішою помилкою при створенні комісії є недотримання принципу паритетності, це той випадок коли комісія складається з п’яти членів, або семи, або трьох. Дотримання принципу паритетності, говорить про необхідність делегування  до комісії  від кожної сторони однакової кількості представників.

Наприклад, два представника від сторони роботодавця і два представника від сторони застрахованих осіб.

З боку підприємства члени комісії призначаються наказом або іншим розпорядчим документом.

З боку працівників члени комісії обираються. Виборний орган профспілкової організації (або представницький орган кількох профспілкових організацій чи інший подібний орган, обраний згідно статті 245 Кодексу законів про працю України) затверджує постанову (протокол) про делегування до складу комісії представників.

На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається голова комісії та його заступник.

Голова комісії і його заступник повинні представляти різні представницькі сторони: один з них має представляти адміністрацію підприємства, інший — працівників підприємства.

Кількість створюваних на підприємствах комісій із соціального страхування, законодавством не обмежена. При цьому діє принцип: одна комісія на один центр нарахування та виплати заробітної плати. Тобто, якщо підприємство має структурні підрозділи з відокремленою функцією нарахування заробітної плати, то у кожному такому підрозділі створюється окрема комісія. Якщо нарахування та виплата заробітної плати здійснюються централізовано, створюється центральна комісія.