Обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

  • 801

Обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі Порядок № 1266).

Порядок № 1266 в оновленій редакції почав діяти з 4 липня 2015 року. Це означає, що для всіх страхових випадків, які настали 04 липня 2015 року і пізніше (тобто саме на дату настання страхового випадку), застосовуються наступні правила розрахунку.

Нагадаємо основні правила розрахунку середньої зарплати:

1. Розрахунковий період у загальному випадку становить 12 календарних місяців.

2. Середню заробітну плату обчислюють за 1 календарний день.

3. До розрахунку включають виплати, з яких справляли ЄСВ. Це означає, що в розрахунку беруть участь виплати, нараховані як за відпрацьований період, так і не відпрацьований (наприклад, відпускні).

4. З розрахункового періоду виключають дні, не відпрацьовані з поважних причин. Причому перелік поважних причин поповнився відпусткою без збереження заробітної плати, що надається на законодавчих підставах (зокрема, на підставі ст. 25 і 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР).

5. Оплаті підлягають календарні дні тимчасової непрацездатності.