Перевірка корпоративних прав

  • 693

Фото без опису

  1. Основне поняття про корпоративні права.

Відповідно до частини першої статті 167 Господарського кодексу України  корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Визначення корпоративних прав наведено також і в інших нормативно-правових актах, але в даному випадку, вважаємо, слід керуватися поняттям, наведеним у Господарського кодексу України, оскільки воно є загальним.
Поняття господарських організацій закріплене в положеннях пункту 1 частини 2 ст. 55 Господарського кодексу України.
Так, господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до 
Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до частини 1 статті 80 Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Згідно положень частини 2 статті 81 Цивільного кодексу України юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Як можна дізнатись відомості про  наявність в особи корпоративних прав?

Вся інформація про створені і зареєстровані або припинені господарської організації внесена до єдиної державної інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, під назвою — Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР).

 

  1. Що таке спеціальна перевірка наявності корпоративних прав у особи?

Відповідно до положень ст.ст. 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством України з питань державної служби, проводиться спеціальна перевірка (далі – спеціальна перевірка).
Відповідно до Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497 (зі змінами) та Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26.03.2012 за № 449/20762, Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад у територіальних органах чи підрозділах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади або інших державних органів, органах влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування (далі – перевірка відомостей щодо наявності корпоративних прав).

 

  1. На підставі яких документів проводиться спеціальна перевірка відомостей щодо наявності корпоративних прав у особи?

 

Проведення перевірки здійснюється на підставі запиту (додаток 1) відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування до якого додаються копії письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки (додаток 2), його автобіографії та паспорта.
Необхідно звернути увагу, що запит підписує керівник органу на посаду в якому претендує особа, а у разі його відсутності особа, яка виконує обов’язки керівника, або один із його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

  1. Як виконується спеціальна перевірка відомостей щодо наявності корпоративних прав у особи?

Перевірка здійснюється шляхом пошуку відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у ЄДР за прізвищем, ім’ям та по батькові засновника (учасника) юридичної особи та/або реєстраційним номером облікової картки платника податків (серією та номером паспорта — для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

 

  1. Хто підписує сформований документ в якому міститься інформація про наявність корпоративних прав у особи?

Інформація про результати перевірки, проведеної територіальними органами Міністерства юстиції України, формується за допомогою Єдиного державного реєстру та підписується начальниками територіальних органів Міністерства юстиції України, а у разі їх відсутності — особами, які виконують їх обов’язки, або заступниками начальників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  1. У який термін виконується перевірка відомостей про наявність корпоративних прав у особи?

Інформація про результати перевірки надається до органу, який надіслав відповідний запит, у 7 денний строк із дати надходження запиту. Інформація про результати перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

 

7. Які типові помилки допускаються при подачі документів на проведення перевірки?

1) подання згоди та запиту не за формою встановленою додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171;

2) підписання запиту, особою, яка не має на це повноважень;

3) крім того, важливо слідкувати за чинністю особистих документів кандидата, оскільки такі деталі як, не вчасно вклеєна фотокартка до паспортної книжечки по досягненню 25-ти і 45-ти річного віку, як то передбачено абзацом другим пункту 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ, унеможливлюють проведення перевірки.

 

8. Куди і як подавати документи для спеціальної перевірки?

Для державних органів та органів місцевого самоврядування, що знаходяться в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях приймання документів здійснюється за поштовою адресою: 49027, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 21-А.
Звертаємо увагу, що чинним законодавством не передбачено приймання документів для отримання відомостей щодо наявності в особи корпоративних прав в електронній формі.

 

 

 

 

Начальник Південно-Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)
Іван ЛЕГОСТАЄВ