Роз’яснення щодо порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

 • 1307

Служба у справах дітей Приютівської селищної ради надає роз’яснення щодо положень постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 року № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» згідно якої встановлений порядок надання дітям які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів статусу:

Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час воєнних дій не досягла 18 років (повноліття),  які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

 1. отримали поранення, контузію, каліцтво;
 2. зазнали фізичного, сексуального насильства;
 3. була викрадена або незаконно вивезена за межі України;
 4. залучалася  до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
 5. незаконно утримувалась , у тому числі в полоні;
 6. зазнала психологічного насильства. – тобто дитина повинна мати  один з негативних наслідків отриманих під час воєнних дій або збройних конфліктів.

Статус дитини яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів для дітей проживаючих на території Приютівської селищної ради Олександрійського району надається органом опіки та піклування Виконавчим комітетом Приютівської селищної ради:

Для отримання такого статусу до служби у справах дітей Приютівської селищної ради має право  звернутися законний представник дитини (батьки або один з батьків) або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха які  подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, а також беспосередньо сама дитина яка досягла 14 років  які надають  засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

 1. свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 2. документа, що посвідчує особу заявника;
 3. документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, - документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
 4. довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого проходять бойові дії( довідка надається управлінням соціального захисту населення Олександрійської РВА).
 5. За обставин, передбачених у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції.
 6. За обставин, передбачених у підпунктах 2-5 пункту 3 цього Порядку, також подаються копії:
  1. заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
  2. витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (назалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
  3. висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за обставин, передбачених у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку).
 7. За обставин, передбачених у підпункті 6 пункту 3 цього Порядку, також подаються:
  1. висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений фахівцем КУ ЦНСП Приютівської селищної ради за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінювання потреб сім’ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, що працює в іншому закладі, установі, організації. На основі висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідного закладу/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;
 8. копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;
 9. копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них - із числа цивільних осіб.

Рішення про надання або відмову в наданні статусу оформлюється рішенням Виконавчого комітету Приютівської селищної ради  протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду питання та наданих документів  на засіданні  комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Приютівської селищної ради.

Рішення про відмову в наданні статусу приймається в разі відсутності одного з передбачених Порядком надання статусу документів та може бути оскаржене в судовому порядку..

Для отримання додаткової інформації та з метою отримання статусу звертися до служби у справах дітей Приютівської селищної ради смт. Приютівка, вул. Центральна, 1,  2 поверх  поверх кабінет № 4

Начальник служби у справах дітей Коряковцев Ярослав Вячеславович

Часи роботи понеділок четвер з 8.00 до 17.15 в п’ятницю з 8.00 до 16.00. Обідня перерва з 12.00 до 13.00.