Усього закладів 12 Усього медичного персоналу, чол. 41
з них: з них:
лікарні - усього лікарів (за штатним розписом) 7
поліклініки - наявних вакансій 1
амбулаторії 5 усього середнього медичного персоналу 34
фельдшерсько-акушерські пункти 6 наявних вакансій -
аптеки 1 наявність спеціального транспорту 5
геріатричні пансіонати -